ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (GDPR)
Politika privatnosti

 

I.

Osnovno

Voditelj osobnih podataka u skladu s 4. člankom, 7. stavkom Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka ("GDPR") je MASANTA sro IČ 25730533, osnovana u Dolnocholupická 915/65, Prag 4, 143 00 (u daljnjem tekstu: administrator).

Podaci za kontakt administratora su

 • adresa: Dolnocholupická 915/65, Prag 4, 143 00
 • e-mail: gdpr@masanta.com
 • telefon: +420 737838939

Pod osobnim podacima podrazumijevaju se svi podaci koji se odnose na određenu ili utvrdivu fizičku osobu. Fizička osoba koju je moguće identificirati je fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebno pozivanjem na određeni identifikator, kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator i jedna ili više prirodnih, psiholoških, genetskih, mentalnih, ekonomskih, kulturnih ili socijalnih identiteta te fizičke osobe.

II.

Izvori i kategorije obrađenih osobnih podataka

Administrator obrađuje osobne podatke koje ste mu dali ili osobne podatke koje je administrator dobio kao rezultat ispunjenja vaše narudžbe. Administrator obrađuje vaše identifikacijske podatke i podatke za kontakt te podatke potrebne za izvršenje ugovora.

III.

Pravni razlog i svrha obrade osobnih podataka

Pravni razlog obrade osobnih podataka je provedba ugovora između vas i administratora u skladu s 6. člankom, prva alineja, točka b) GDPR-a u vezi s legitimnim interesom voditelja obrade u osiguranju izravnog marketinga (posebno za slanje komercijalnih poruka i vijesti) u skladu s 6. člankom, prva alineja, točke a) - f) GDPR-a.

Vaš pristanak na obradu u svrhu osiguranja izravnog marketinga (posebno za prijenos komercijalnih komunikacija i vijesti) u skladu s 6. člankom, prva alineja (a) a) GDPR-a u vezi s 7. člankom, 2. stavkom Zakona br. 480/2004 O određenim uslugama informacijskog društva ako proizvod ili usluge nisu naručene.

Svrha obrade osobnih podataka je:

 • rješavanje vaše narudžbe i ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i administratora; Prilikom narudžbe potrebni su osobni podaci koji su neophodni za uspješno izvršenje narudžbe (ime i adresa, kontakt), davanje osobnih podataka nužan je uvjet za sklapanje i ispunjenje ugovora. Bez pružanja potrebnih osobnih podataka, administrator ne može sklopiti ili izvršiti ugovor,

 • slati komercijalne poruke i provoditi druge marketinške aktivnosti. Automatska pojedinačna odluka administartora u smislu članka 22. GDPR-a ne postoji. Za takvu obradu ste dali svoj pristanak .

IV.

Razdoblje čuvanja podataka

Administrator pohranjuje osobne podatke:

 • za vrijeme potrebno za ostvarivanje prava i obveza koje proizlaze iz ugovornog odnosa između vas i skrbnika i za izvršenje potraživanja iz tih ugovornih odnosa (za razdoblje od 15 godina od prestanka ugovornog odnosa),

 • do opoziva dozvole za obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, najdulje 10 godina ako se osobni podaci obrađuju uz vaš pristanak,

 • Nakon prođenog razdoblja zadržavanja osobnih podataka, administrator briše vaše osobne podatke.


V.

Primatelji osobnih podataka

Primatelji osobnih podataka su ljudi koji jesu

 • uključeni u isporuku proizvoda / usluga / izvršenje plaćanja prema ugovoru,

 • uključeni u osiguravanje rada usluga i pružanje marketinških usluga.

Administrator ne namjerava prenositi osobne podatke u treću zemlju (zemlju izvan EU-a) ili u međunarodnu organizaciju. Primatelji osobnih podataka u trećim zemljama pružatelji su poštanskih / vanjskih usluga za pohranu podataka.

VI.

Vaša prava

Pod uvjetima utvrđenim u GDPR-u imate:

 • pravo na pristup vašim osobnim podacima u skladu s 15. člankom GDPR-a;

 • pravo na ispravak osobnih podataka u skladu s 16. člankom GDPR-a ili ograničenja obrade u skladu s 18. člankom GDPR-a;

 • pravo na brisanje osobnih podataka u skladu s 17. člankom GDPR-a;

 • pravo na prigovor na liječenje u skladu s 21. člankom GDPR-a;

 • pravo na prijenos podataka u skladu s 20. člankom GDPR-a;

 • pravo na povlačenje pristanka za obradu u pisanom ili elektroničkom obliku na adresu ili e-mail administratora iz III. Članak ovih Uvjeta;

 • također imate pravo podnijeti žalbu Uredu za zaštitu osobnoh podataka ako smatrate da je povrijeđeno vaše pravo na zaštitu osobnih podataka.

VII.

Uvjeti sigurnosti osobnih podataka

 • Administrator podataka izjavljuje da je poduzeo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

 • Administrator je poduzeo tehničke mjere za zaštitu skladišta podataka i skladišta osobnih podataka na papiru.

 • Administrator podataka izjavljuje da samo određene ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima.


VIII.

Završne odredbe

Predajom narudžbe s internetskog obrasca za narudžbu potvrđujete da ste upoznati s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih prihvaćate u cijelosti. 

Ove uvjete prihvaćate potvrđivanjem i davanjem svoje privole putem mrežnog obrasca. Provjerom pristanka potvrđuje da ste upoznat s uvjetima zaštite osobnih podataka i da ih prihvaćate u cijelosti.

Administrator ima pravo promijeniti ove uvjete. Ukoliko dođe do promjene, administrator će na svojoj web stranici objaviti novu verziju uvjeta zaštite osobnih podataka ili vam poslati novu verziju ovih uvjeta na adresu e-pošte koju ste dali administratoru.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 25. svibnja 2018.